A Művészetterápia / biblio-terápiájában is alkalmazható szinesztézia

- irodalmi példák az érzékek átjárhatóságára

(Szinesztézia (A szó görög eredetű: syn - egység, aesthesis - érzékelés. Magyarul összeérzésnek is: 'együttérzés, összeérzés') - a metafora egyik fajtája. Lényege, hogy egy érzékterület körébe tartozó fogalmat valamely más érzékterületről vett rokon hangulati hatású szóval fejez ki. Olyan mentális jelenség, amelyben egyik érzékszerv által keltett benyomás automatikusan aktivál egy másik érzetet. (pl. a betűkhöz vagy számokhoz az ember akaratlanul is színeket társít, vagy ízeknek is színük van, a színek hallhatóak, tapinthatóak stb...)

Művészi hatása abban van, hogy a különböző, de egyszerre ható érzékszervi benyomásokat (tapintás, hő, ízlelés, szaglás, hallás, látás) hasonlóságukban, egyidejűségükben ragadja meg és állítja elénk az író. Az önismeret elmélyülésében is segítő elemek lehetnek.

"-ágyban a kisfiú és húga mennyei hintafa ágain ezer üvegizmú, salátabokájú, kakukkfejű tarka lovat lát."
(Weöres Sándor: Robogó szekerek /részlet)

"Csak a színek víg pacsirtái zengtek:
Egy kirakatban lila dalra kelt
Egy nyakkendő..."

(Tóth Árpád: Körúti hajnal /részlet)

"A gyepre éppen langy sötétség szállott,
mint bársony-permeteg"

(József Attila: Levegőt! /részlet)

"A barna gondok, szélvész, háború,
Villám, s hideg fény voltak táborom."

(Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde/ részlet)

"Sűrű csönd ropog a havas mezőben."
(József Attila: Holt vidék/ részlet)


Dsida Jenő

Arany és kék szavakkal

Miképpen boltíves,
pókhálós vén terem
zugában álmodó
középkori barát,
ki lemosdotta rég
a földi vágy sarát
s már félig fent lebeg
a tiszta étheren, -
ül roppant asztalánál,
mely könyvekkel teli
s a nagybetűk közébe
kis képecskéket ékel,
Madonnát fest örökké
arannyal s égi kékkel,
mígnem szelíd mosollyal
lelkét kileheli:

úgy szeretnélek én is
lámpásom esteli,
halavány fénye mellett
megörökítni, drága

arany és kék szavakkal

csak téged festeni
míg ujjam el nem szárad,
mint romló fának ága
s le nem lankad fejem
a béke isteni
ölébe, én Szerelmem,
világ legszebb Virága.

Vissza az előző oldalra